Af den anden verden/Mette Østerbro

Tekst er på vej.

Af den anden verden - Alternativ medicin/Søren Winkel

Hvad er sundhed, sygdom og heldbredelse. d. 28/11 2019
Søren har i mange år været alternativ behandler med udgangspunkt i bevægeapparates problemer.
Gennem årene har han erhvervet en del viden og erfaring omkring sammenhængen mellem krop og
psyke.
Hvordan tanker, følelser, fordomme og overbevisninger styre vores adfærd og interaktion med
andre mennesker og hvordan det påvirker vores helbred.
Det åbner op for en del spørgsmål som feks.:
Hvad er sygdom?
Er det noget udefra kommende, vi bliver ramt af?
Er det fejl i vores biologiske system?
Er det noget vi selv har indflydelse på, eller opstår det bare?
Er der en slags styring, kraft og lovmæssighed der styrer?
Hvordan påvirker sociale relationer, kultur og tro/ religion vores adfærd?
Hvad er det, der gør det muligt for os at være proaktive, i stedet for reaktive? Med andre ord selv
bestemme vores følelser.
Hvilke landvindinger har videnskaben opnået mht. hvem og hvad vi er?
Hvad adskiller mennesket fra de andre primater?
Søren vil tage os på en spændende tur gennem dette brogede landskab. Vi vil få indblik i hvad
sygdom og helbredelse er for størrelser. Hvilke mekanismer styrer og hvad kan vi gøre for at
bibeholde vores sundhed.
Når vi bliver syge, hvad kan vi gøre for at vende processen og blive raske igen.
Han vil tage os med gennem udvikling, historie, videnskab og tro.
Hvornår opstod det moderne menneske?
Vi kommer omkring Darwins evolutionsteori, hvilken rolle religion har nu, og gennem tiden har
haft på vores adfærd.
Vi vil se på hvilken indflydelse vores adfærd, tanker og følelser har på vores helbred og hvad der er
bestemmende for hvad vi tænker og føler.
Undervejs vil han give eksempler på hvilke følelser/tanker der medfører bestemte symptomer i
kroppen.