Yoga for alle med Charlotte

Tirsdage fra kl. 11.00 til kl. 12.15

Vi start tirsdag 31. august og slutter den 15. december 

Har du spørgsmål kontakt Charlotte Marie Hansen Tlf: 2464 5228

- Tilmelding gennem LOF Faxe.