Yoga for alle med Charlotte

Tirsdage kl. 9.00-10.30 og 10.45-12.15

Vi start tirsdag den 18. januar

Har du spørgsmål kontakt Charlotte Marie Hansen Tlf: 2464 5228

- Tilmelding gennem LOF Faxe.